RÄDDA LIV

Vi utbildar i hjärt-lungräddning, första hjälpen, akutsjukvård och brandsäkerhet. Vi erbjuder HLR- och Första hjälpen-kurser till allmänhet och företag och vi erbjuder instruktörsutbildning, allt enligt HLR rådets riktlinjer 2016.

Erfarna HLR-instruktörer

Alla våra HLR-utbildningar genomförs av instruktörer med gedigen erfarenhet från räddningstjänsten.

Våra HLR-kurser följer Svenska HLR-rådets rekommendationer och riktlinjer. Vart fjärde till femte år revideras riktlinjerna inom hjärt- lungräddning för att följa senaste vetenskap inom området och ge bästa omhändertagande med målet att öka överlevnaden vid plötsligt oväntat hjärtstopp. Den senaste uppdateringen av de svenska riktlinjerna gjordes nu i oktober 2016. Alla kurser vi ger följer nu HLR rådets nya riktlinjer.

Våra grundutbildningar i Första hjälpen kan anpassas och skräddarsys efter er verksamhets behov och risker.

Vi erbjuder också utbildning i krishantering och Första hjälpen till psykisk hälsa.

Kontakta oss

Låter det intressant?

Vill du veta mer vad vi kan skapa för utbildning för just för dig eller ditt företag? Ange dina kontaktuppgifter nedan så ringer vi upp eller mejlar dig.